Ceny projekčních prací
Ceník služeb - individuální projekty
Ceny projekčních prací ke katalogovým domem (osazení domu, přípojky a jiné) najdete v našem ceníku doplňkových služeb
Od čeho závisí cena projekčních prací?

Tvorba ceny za projekční práce je závislá na několika faktorech jako velikost stavby, odhadované náklady na zhotovení stavby, počet nadzemních a podzemních podlaží stavby, sklon terénu, jakož i náročnost řešení a detailů požadovaných klientem.

Zveřejněný ceník proto není závazný, slouží spíše jako pomůcka pro klienty na orientační výpočet ceny za projekční práce. Závaznou cenu obsahuje až na míru vypracována cenová nabídka projekčních prací, kterou Vám rádi zašleme dle Vašich individuálních požadavků.

Základní orientační cena za projekční práce se odvíjí od plochy navrhovaného objektu a počtu podlaží. V některých případech se ještě navyšuje o příplatky (například příplatek za projekt ve svahu) nebo snižuje o slevy (například na základě opakovatelnosti stavby nebo delšího termínu na vypracování projektu).

Jak vypočítat plochu navrhovaného objektu?

Do plochy navrhovaného objektu se počítají užitkové plochy všech místností v rámci navrhovaného domu. Rovněž se do plochy navrhovaného objektu započítává plocha řešené garáže, zahradního skladu, altánku, zastřešené terasy nebo jiného řešeného objektu souvisejícího se stavbou domu. Do plochy navrhovaného objektu se nezapočítávají plochy pod obvodovými ani vnitřními stěnami.
Architektonická štúdia - uvodný obrázok
Architektonická studie od 150 Kč za m2
K čemu slouží architektonická studie

Architektonická studie je proces návrhu Vašeho rodinného domu, jehož výsledkem je elaborát, na jehož základě je možné bez problémů zpracovat projekt pro stavební povolení nebo projekt pro realizaci stavby. Díky architektonické studii si spolu ozřejmíme množství souvislostí, o kterých jste předtím možná ani netušili. V úvodu studie spolu sformulujeme požadavky na návrh domu a spolu zjistíme případná omezení výstavby v dané lokalitě. Na základě těchto podkladů pak navrhneme půdorys Vašeho budoucího rodinného domu. Navržený půdorys, obvykle po několika kolech úprav, získá finální podobu. Na základě půdorysu vypracujeme 2D pohledy jakož i 3D model objektu, kde společně doladíme estetické a materiálové prvky.

Naše nabídka

Architektonickou studii nabízíme v 2 variantách zpracování, od kterých se odvíjí samotná cena studie:

1. Kompletní architektonická studie

výsledkem tohoto procesu je kompletní návrh rodinného domu zpracován do elaborát na formátu A3, který obsahuje výkres situace RD na pozemku, půdorysy všech podlaží, tabulky místností, schematický řez, všechny 2D pohledy, minimálně tři 3D pohledy na objekt z exteriéru, materiálové varianty řešení exteriéru vyobrazené na 3D modelu a stručnou doprovodnou zprávu.

Cena 250Kč/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 15 000 Kč
Pro objekty s více než 180 m2 plochy se určí individuální sleva na převyšující m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

2. Základní architektonická studie 

výsledkem tohoto procesu je návrh rodinného domu zpracován v digitální formě ve formátu pdf, který obsahuje výkres situace RD na pozemku, půdorysy všech podlaží, tabulky místností a všechny 2D pohledy.

Cena 150Kč/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 10 000 Kč
Pro objekty s více než 180 m2 plochy se určí individuální sleva na převyšující m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

Poznámka: Uvedené ceny architektonických studií jsou stanoveny za předpokladu pokračování v projektu pro stavební povolení nebo realizaci stavby. V případě vypracování jen samostatné architektonické studie, se účtuje příplatek 20% k uvedeným cenám.

Poznámka: Obě varianty architektonické studie obsahují jeden návrh na základě požadavků klienta a jednu případnou zásadní změnu návrhu. Drobné úpravy jsou během tvorby návrhu zahrnuty v ceně studie. Drobné úpravy jsou takové, které neovlivňují statické ani funkční řešení objektu
Projekt pro stavební povolení - uvodní obrázek
Projekt pro stavební povolení od 800 Kč za m2
K čemu slouží projekt pro stavební povolení

Projekt pro stavební povolení slouží k vydání stavebního povolení. Je méně podrobný než projekt pro realizaci stavby a neobsahuje výkresy detailů ani výkazy materiálů a prvků. Projekt pro stavební povolení víme proto vypracovat rychleji a levněji než projekt pro realizaci stavby. Výhodný je zejména u jednodušších rodinných domech, které se dají postavit i z projektu pro stavební povolení a tím ušetřit potřebné finance na stavbu domu.

Naše nabídka

Projekt pro stavební povolení nabízíme na základě ukončené architektonické studie, popřípadě pokud již má klient naprosto jasnou a funkční představu o svém budoucím domě (t.j. minimálně fungující půdorys včetně tlouštěk stěn, oken a dveří, nakreslený v měřítku 1: 100 nebo 1:50).

Projekt pro stavební povolení obsahuje výkres situace objektu, průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresy stavební části (půdorysy, pohledy, řezy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizace, plynoinstalace, projekt vytápění, projekt elektroinstalací a hromosvodu, projekt požární ochrany jakož i projekty všech potřebných přípojek.

Cena 800Kč/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 60 000 Kč
Pro objekty s více než 180 m2 plochy = 144 000Kč + 400Kč za každý m2 nad 180 m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

Při projektu ve svahu (pokud základy nejsou v jedné rovině) se účtuje příplatek 20% k uvedeným cenám.
Při projektu dvojdomu (pokud je identický / zrcadlený) se připočítává 40% k ceně prvního domu.
Při projektu řadového domu se k ceně prvního domu připočítává 40% za každou bytovou jednotku.

Poznámka: uvedené ceny zahrnují standardní technická řešení. Cena nezahrnuje řešení chlazení, bazénové techniky, fotovoltaických panelů, solárního ohřevu a jiných nadstandardních řešení. Tyto jsou zpoplatněny individuálním příplatkem podle náročnosti řešení
Projekt pro realizaci stavby - uvodní obrázek
Projekt pro realizaci stavby od 1100 Kč za m2
K čemu slouží projekt pro realizaci stavby

Projekt pro realizaci stavby (prováděcí projekt) slouží k vydání stavebního povolení, jakož i pro samotnou realizaci stavby. Jedná se o podrobnější projekt jako je projekt na stavební povolení. Prováděcí projekt obsahuje vše co je součástí projektu pro stavební povolení, navíc obsahuje podrobněji okótované výkresy, řešení stavebních detailů, výkaz oken a dveří, výkaz klempířských a truhlářských prvků, výkaz výměr a materiálů jakož i rozpočet. Rovněž projekty jednotlivých profesí jsou zpracovány podrobněji a obsahují výkresy navíc - např. řezy kanalizací a vodovodem, podrobněji vykreslené kladečské plány a vyztužení atd.

Naše nabídka

Projekt pro realizaci stavby nabízíme na základě ukončené architektonické studie, popřípadě pokud již má klient naprosto jasnou a funkční představu o svém budoucím domě (t.j. minimálně fungující půdorys včetně tlouštěk stěn, oken a dveří, nakreslený v měřítku 1: 100 nebo 1:50).

Cena 1100Kč/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálně 90 000 Kč
Pro objekty s více než 180 m2 plochy = 198 000 Kč + 600Kč za každý m2 nad 180 m2. Cena platí pro 1-podlažní domy, v ostatních případech účtujeme příplatek 20%.

Při projektu ve svahu (pokud základy nejsou v jedné rovině) se účtuje příplatek 20% k uvedeným cenám.
Při projektu dvojdomku (pokud je identický / zrcadlený) se připočítává 40% k ceně prvního domu.
Při projektu řadového domu se k ceně prvního domu připočítává 40% za každou bytovou jednotku

Poznámka: uvedené ceny zahrnují standardní technická řešení. Cena nezahrnuje řešení chlazení, bazénové techniky, fotovoltaických panelů, solárního ohřevu a jiných nadstandardních řešení. Tyto jsou zpoplatněny individuálním příplatkem podle náročnosti řešení.
Ostatné služby - uvodný obrázok
Ostatní služby od 650 Kč / hodina
Fotorealistické vizualizace

Pokud máte od nás zpracovaný 3D model (z architektonické studie), 1 fotorealistická vizualizace stojí 2 100Kč.
Pokud je třeba stavbu nejprve namodelovat v 3D, první vizualizace stojí od 4 000Kč (dle náročnosti), každá další 2 100Kč.

Odborné konzultace

V rámci odborné konzultace se Vám pokusíme v co nejkratším čase předat co nejvíce informací, případně Vám pomůžeme s řešením Vašeho problému
z oblasti stavebnictví.

Odborné konzultace jsou zpoplatněna částkou 1 000Kč za hodinu. Účtovány jsou za každých započatých 15 minut částkou 250Kč.
Úvodní konzultace k individuálnímu projektu v délce 30 minut je poskytována zdarma.

Autorský dozor

Cena za výkon autorského dozoru je 1000Kč / hod. dozoru  + náhrady za cestu (500Kč / hod. cesty + 8Kč / km cesty jednosměrně).
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977