Ceny doplňkových služeb
Katalogový projekt standardně neobsahuje osazení domu na pozemek ani napojení na inženýrské sítě, což je způsobeno velkou individualitou stavebních pozemků jakož i technických možností napojení na veřejné inženýrské sítě. Výkres osazení, v případě potřeby i projekty přípojek, se proto vyhotovují individuální jako doplňková služba. Pro vydání stavebního povolení je třeba kromě projektu samotné stavby dodat na stavební úřad i projekt osazení rodinného domu.
Osazení stavby
Projekt osazení domu na pozemek
6 500 Kč
Projekt osazení garáže na pozemek
2 500 Kč
Upozornění: Uvedené ceny platí při objednání současně s projektem domu. V ostatních případech budou ceny stanoveny individuálně, minimálně s 50% příplatkem.
Přípojky a síte
Projekt přípojky vody
3 000 Kč
Projekt přípojky kanalizace
3 000 Kč
Projekt pŕípojky plynu
3 000 Kč
Projekt přípojky NN (elektŕina)
3 000 Kč
Projekt žumpy
3 000 Kč
Projekt studny
3 000 kč
Upozornění: Uvedené ceny platí při objednání současně s projektem domu a osazením na pozemek. Při dodatečném objednání se účtuje 50% příplatek. V ostatních případech budou ceny stanoveny individuálně, minimálně se 100% příplatkem. Uvedené ceny platí pro běžné délky přípojek do 15m od hranice pozemku po bod napojení na veřejné inženýrské sítě.
Individuální změny v projektu
Změna velikosti, posun, zrušení nebo doplnění 1 standardního okna / dveří (mění se půdorys, řez, pohled, výkaz oken a výpočet tepelných ztrát)
od 1 000 Kč
Posun 1 nenosné příčky, pokud změna neovlivňuje vnitřní instalace
od 1 500 Kč
Posun 1 příčky nebo dveří, pokud změna ovlivňuje vnitřní instalace (vodovod, kanalizace, elektroinstalace nebo vytápění)
podle rozsahu
Posun obvodové stěny - mění se téměř celý projekt včetně střechy a instalací (v některých případech taková změna není možná)
podle rozsahu
Změna tvaru, sklonu nebo konstrukce střechy
(mění se půdorys střechy, řezy, pohledy, výkaz, rozpočet, projekt statiky a hromosvodu)
10 500 Kč - 26 000Kč (podle rozsahu)
Úprava katalogového projektu domu na montovaný dřevodům s nosnou sloupkovou konstrukcí 160x60mm a vybranými požární certifikovanými skladbami stěn, podlah a ostatních konstrukcí (zpracován v detailu pro povolení stavby - dílenskou dokumentaci a výkaz materiálů zpracuje dodavatel stavby)
od 20 000 Kč
Úprava vsakovacího systému dle dodaného hydrogeologického průzkumu
2 500 Kč
Upozornění: Každá individuální změna prodlužuje lhůtu dodání projektu v závislosti na jejím rozsahu.
Jiné
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
5 000 Kč
Projekt sjezdu na pozemek
8 500 Kč
Projekt oplocení pozemku (naše typové oplocení pro povolení stavby)
3 000 Kč
Hodnocení hluku na stavbu z veřejně dostupných zdrojů
3 000 Kč
Projekt fotovoltaické elektrárny pro RD (pro stavební povolení)
3 000 Kč
Projekt solárního ohřevu vody pro RD (pro stavební povolení)
3 000 Kč
Upozornění: Uvedené ceny platí při objednání spolu s projektem domu. V ostatních případech budou ceny stanoveny individuálně.
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977