Obnova bytových domov
Obnova bytových domů
Obnova bytových domů je problematika, které se naše projekční kancelář věnuje již od svého vzniku. Jako lidé, kteří vyrostli v "panelácích" k nim máme zvláštní vztah a nepovažujeme je za něco špatného a nekvalitní. Mnohé novostavby z dob divoké výstavby v 90. letech jsou postaveny jako nejkvalitnější a z mnoha úhlů pohledu méně odborně jako tolik kritizovány paneláky. Jsme přesvědčeni, že paneláky mají velký potenciál ke zlepšení svého technického a vizuálního stavu, což dokazují mnohé úspěšné komplexní obnovy nejen námi projektovaných obnov panelových bytových domů.

Rozsah obnovy

Obnova bytových domů obvykle zahrnuje nejen samotné zateplení a odstranění systémových poruch bytového domu, ale například i obnovu společných rozvodů vody, kanalizace, plynu a vzduchotechniky. Obnova bytového domu jakož i projektová dokumentace k obnově je vysoce individuální, z tohoto důvodu vždy vlastníkům navrhujeme a vysvětlujeme různé varianty řešení jednotlivých stavebních úprav podle finančních možností konkrétního domu až pokud spolu nenajdeme nejvhodnější řešení.

Finanční analýza možností obnovy

V případě, že správce neudělal finanční analýzu možností Vašeho bytového domu, jsme schopni po dodání podkladů o současném stavu fondu oprav a jeho měsíční tvorbě udělat alternativy financování navrhovaných stavebních prací. Základní alternativy spočívají ve využití dotace na odstranění poruch, komerčního úvěru z banky nebo stavební spořitelny a vlastních zdrojů. Součástí finanční analýzy možností bytového domu je i zpracování alternativ a doporučení nejvhodnější výšky tvorby fondu oprav na m2 podlahové plochy s ohledem na minimální finanční přítěž jeho obyvatel.

Hlavní důvody pro obnovu panelových bytových domů:

1.  Prodloužení životnosti konstrukcí bytového domu
2.  Úspora energie na vytápění bytů a nebytových prostor
3.  Řádově vyšší estetická a architektonická kvalita domu
4.  Vyšší povrchová teplota stěn - zvýšený tepelný komfort obyvatel
5.  Celkové zvýšení finanční hodnoty bytového domu
Obnova bytových domov
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977