Projekty staveb, rodinné a bytové domy
Individuální projekty
Rádi Vám vypracujeme projekt na míru. V naší kanceláři se věnujeme převážně stavbám na bydlení - od malých rodinných domů až po velké bytové domy, ale nejsou nám cizí ani průmyslové haly nebo jiné objekty. Více informací o námi navržených stavbách najdete v sekci naše reference
Rozsah prací
Každý individuální projekt se skládá z několika fází:

Architektonická studie

Architektonická studie představuje první základní fázi každého projektu. V této fázi zjišťujeme hlavní požadavky klienta, zabýváme se hmotovým a dispozičním řešením objektu, pochopením lokality (genius loci) a analýzou možností pozemku investora. Pokud má klient již poměrně jasnou představu o budoucí stavbě, tak se ji snažíme v této etapě co nejvěrněji přenést na papír a odladit.

Projekt pre územní rozhodnutí

V této fázi projektu nabývá budoucí stavba již konkrétnější parametry - je přesně definována maximální výška objektu, odstupy od hranice pozemku a okolních budov, dispoziční řešení objektu, konstrukční výšky, body připojení na inženýrské sítě, předběžný návrh statiky, požární ochrany, zdravotechniky, topení atd . Při rodinných domech, které spadají pod jednoduchou stavbu se slučuje projekt na územní řízení s projektem na stavební povolení nebo projektem pro realizaci stavby (nezpracovává se).

Projekt na stavební povolení

Tento projekt je důležitý zejména z hlediska vydání stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu. Projekt pro stavební povolení je vypracován do takové míry, že je podle něj možné stavbu realizovat, ale s jistými omezeními. Hlavně při větších a složitějších staveb je úroveň projektu pro stavební povolení nedostačující (z tohoto důvodu mají seriózní developeři vždy realizační projekt podle kterého stavbu realizují). Projekt pro stavební povolení se zpracovává obvykle v měřítku 1: 100.

Projekt pre realizaci stavby

Je poslední, a z hlediska samotné přípravy stavby nejdůležitější fází. Oproti projektu pro stavební povolení obsahuje navíc i výkazy výměr a prvků a vybrané kritické konstrukční detaily. Zpracovaný je v měřítku 1:50, některé části až 1:20, obsahuje podrobnou technickou zprávu a přehledně položkově zpracovaný rozpočet na celou stavbu. V našem článku jaký je rozdíl mezi projektem pro stavební povolení a projektem pro realizaci stavby naleznete více informací k tomuto tématu.
Ceny našich služeb
Tvorba ceny za projekční práce je závislá na několika faktorech jako velikost stavby, odhadované náklady na zhotovení stavby, počet nadzemních a podzemních podlaží stavby, sklon terénu, jakož i náročnost řešení a detailů požadovaných klientem.

Závaznou cenu za projekt na míru obsahuje až cenová nabídka projekčních prací, kterou Vám rádi zašleme dle Vašich individuálních požadavků.

Orientační ceny najdete v našem ceníku projekčných prací.
Projekty domov na mieru
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977