Projekty stavieb, rodinných a bytových domov
Stavební dozor
Stavební dozor má nezastupitelné místo v procesu realizace stavby. Kontroluje průběh výstavby, soulad s projektovou dokumentací, technologický postup zhotovitele, kvalitu a identitu použitých materiálů (ne vždy je to zcela možné) a hlavně kontroluje faktury od zhotovitele, aby pouze ty položky a jen v takovém množství v jakém byly zrealizované, byly i fakturovány . Teprve po podepsání faktury od stavebního dozoru má tato následně být proplacena investorům (třeba mít smluvně dohodnuté).

Některé realizační firmy nabízejí investorům svého člověka na výkon stavebního dozoru, ale ten pak není nezávislý a je zde určité riziko, že bude nápomocný právě zhotoviteli.

Výkon stavebního dozoru proto děláme výhradně pro námi navrhované budovy, jelikož věříme, že právě ten, kdo stavbu navrhoval ví nejlépe odkontrolovat soulad s projektovou dokumentací, postup zhotovitele a jeho subdodavatelů, jakož i případné navrhované změny v průběhu výstavby.
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977