Vazníkový nebo tradiční krov
Vazníkový nebo tradiční krov? Výhody a nevýhody. Porovnání
V našem článku se dozvíte jaký je rozdíl mezi vazníkovou krovem a tradičním tesařským krovem, a který z nich si zvolit v jakém případě. Obecně výběr vhodného krovu záleží na velikosti střechy, jejím tvaru, sklonu, rozpětí a způsobu jakým tento prostor chcete využívat. Podívejme se proto blíže na oba typy krovů.

Vazníkový krov

Vazníkový krov je lehká, prostorově ztužená konstrukce, která se skládá z prefabrikovaných dílců nazývaných příhradové vazníky. Tyto se skládají z dřevěných hranolů, které jsou spojovány ocelovými styčníkovými deskami ještě ve výrobě. Celá konstrukce je vyrobena z tenkého řeziva, jehož kvalita a rozměry jsou předepsané již v projektu. Vazníkový krov je proto nutné dát zhotovit specializované firmě, která Vám jednotlivé vazníky navrhne a zhotoví ve své výrobní hale, následně je doveze na místo stavby a smontuje. Na stavbě jsou osazeny pomocí auto-jeřábu do požadované polohy a spojené ocelovými L-profily do kompletního krovu.

Tento typ krovu je používán ve většině novostaveb v zemích západní Evropy a USA, protože jeho zhotovení je mnohem méně náročné na lidskou práci, čímž vychází jednoznačně levnější než tradiční krov. V Čechách, zásluhou levnější pracovní síly, tento finanční rozdíl není jednoznačný - záleží na konkrétním použití vazníkového krovu. Podívejme se proto na jednotlivé výhody a nevýhody jeho použití:
Vazníkový krov na rodinnom dome L110 z našeho katalogu rodinných domů. Vazníkový krov jsme zvolili s ohledem na poměrně složitý půdorysný tvar domu a nízký sklon střechy.
-  U složitějších tvarů střech vychází obecně levnější než klasický krov. Například pokud máte delší přesahy střechy, větší rozpony, valby, oblouky a podobně, pak může úspora na dřevě představovat až 40% oproti klasickému krovu

-  Rychlejší montáž (přibližně za 1 den)

-  Celkově nižší hmotnost krovu, z čehož vyplývá nižší zatížení základů a stěn domu

-  Možnost překlenutí většího prostoru až do rozpětí 20m bez dodatečných nosných stěn nebo sloupů

-  Podhled se montuje přímo na vazníky zespodu, takže nejsou potřeba pomocné konstrukce nebo trámy

-  Před výrobou vám prvky krovu zoptimalizují na zatížení podle vybrané střešní krytiny, konkrétní sněhové a větrné oblasti.
-  Prostor krovu není možné využít podkroví, jen jako úložný prostor

-  Výhodný jen do sklonu přibližně 30° (nad tento sklon neúměrně rostou náklady)

Tradiční krov

Pod tradičním krovem myslíme v dnešní době nejvíce preferovaný hambalkový krov, který je nejekonomičtější. U ostatních typů tradičních krovů (stojatá nebo ležatá stolice, věšadlo, vzpěradlo) se částečně ztrácí výhoda volného využitelného prostoru podkroví a kromě toho mají vyšší spotřebu dřeva.
Tradiční krov na domě i95 z našeho katalogu projektů domů. Tradiční krov jsme zvolili s ohledem na jednoduchý půdorysný tvar domu a jeho menší rozpětí o délce 7,8m.
-  Prostor je možné využít jako obytné podkroví nebo jako úložný prostor

-  Vhodný i na větší sklony střechy (nad 30 °)

-  Tradiční krov není nutné dát zhotovit specializované firmě. Pokud víte získat levnějších tesaře nebo dřevo na stavbu krovu, můžete ušetřit. Je třeba si však dát pozor, protože mnohdy jdou ušetřené finance na úkor kvality.
-  Nevhodný na nízké sklony (přibližně pod 20 °), protože pak již není využitelný jako podkroví. Při takovém sklonu obvykle vychází dražší než vazníkový krov

-  Překlenutí prostoru (rozpětí) jen přibližně do 8 až 10m bez nutnosti dodatečných nosných stěn nebo sloupů

-  U složitějších tvarů a větších rozpětích střech vychází obecně dráž než vazníkový krov

-  Pokud si zakoupíte katalogový projekt domu a nedáte si krov upravit na Vaši konkrétní sněhovou a větrnou oblast, budete ho mít jistě předimenzovaný.
Závěr
Pokud chcete plnohodnotně využívat prostor krovu jako obytné podkroví je tradiční krov víceméně jediná možnost. Výhodnější je také pokud chcete větší sklon střechy (nad 30 °) a překlenujete menší rozpětí (přibližně do 8-10m) při poměrně jednoduchém tvaru střechy. Tradičnímu krovu nejvíce sedí sedlová střecha (ve tvaru písmene A) na domech s jednoduchým obdélníkovým tvarem.

Pokud však neplánujete využívat prostor krovu jako obytné podkroví a chcete střechu s mírným sklonem (pod 25 °) nebo složitějším tvarem, je pro Vás pravděpodobně vhodnější vazníkový krov. Rovněž pokud překlenujete větší rozpětí, například máte dům ve tvaru čtverce o rozměrech 12x12m bez vnitřních nosných stěn nebo sloupů, pak je vazníkový krov víceméně jediná možnost.

U obou typů krovu platí, že čím větší bude jeho zatížení, tím více materiálu se spotřebuje a tím dráž Vás vyjde. Pod zatížením máme na mysli zatížení od sněhu (záleží od sněhové oblasti, ve které se nachází Vaše stavba - platí, že čím je menší sklon střechy, tím je větší zatížení od sněhu), zatížení od větru (je závislé od sklonu střechy - platí, že čím je větší sklon střechy, tím je větší zatížení od větru) a také užitné zatížení (například váha předmětů, které plánujete umístit do prostoru krovu). Stejně důležité je i zatížení od střešní krytiny. Obecně jsou nejlehčí krytiny plechové a nejtěžší zase betonové krytiny.

Teprve po zvážení všech uvedených faktorů se můžete zodpovědně rozhodnout, který typ krovu bude pro Vás vhodnější, jak po stránce finanční, tak i po stránce využitelnosti. Pokud se však stále nevíte jednoznačně rozhodnout, bude pravděpodobně lepší přenechat toto rozhodnutí na odborníky, kteří posoudí všechny uvedené aspekty na Vašem konkrétním
případě. Naše architektonická kancelář provádí takové posouzení standardně při každém návrhu rodinného domu.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977