Architekt roku
Prestižní ocenění se uděluje talentovaným architektům už od roku 2013. Má pozitivní vliv na vývoj architektury i veřejného prostoru kolem nás.

1. Jaký je význam ceny Architekt roku?

Cena Architekt roku (CAR) je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vyhlášením ceny chce společnost ABF, a.s. upozornit na význam a důležitost role architektů ve vztahu ke kvalitě života a kulturnímu rozvoji společnosti. Cílem také je podpora kvality profesního i občanského zapojení v oblasti architektury v České republice.

2. Jak soutěž Architekt roku vznikla?

Cena je vyhlášena společně se soutěží Architekt obci pořádanou společností ABF, a.s. Pravidelně se uděluje už od roku 2013 a postupně se stala jedním z nejprestižnějších ocenění v oblasti architektury v České republice. Jejím cílem je nejenom ocenit práci talentovaných architektů, ale také představit veřejnosti kvalitní a inspirující architektonické projekty, které přispívají k rozvoji a zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.

Spojením této soutěže s mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce organizátor zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské komunity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

3. Jak se přínos jednotlivých architektů hodnotí?

Ocenění je udělováno jednotlivcům, kteří během posledních pěti let přispěli k architektuře v České republice svým originálním přístupem prostřednictvím specifických kreativních nebo manažerských aktivit, včetně návrhů staveb, městského rozvoje nebo krajinné architektury. Ocenění může být uděleno také za teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost.

Základními kritérii pro hodnocení tvůrců jsou především přínosy jejich profesní činnosti v následujících oblastech:

● celkový rozvoj společnosti,
● ochrana veřejného zájmu,
● profesní a morální integrita,
● spolupráce s veřejným a neziskovým sektorem,
● umělecká nebo odborná kvalita práce,
● zlepšení kvality veřejného prostoru,
● inovace v technologiích a materiálech,
● ohleduplnost k životnímu prostředí,
● zohlednění potřeb budoucích generací.

4. Má soutěž vliv na architekty a jejich práci?

Vliv soutěží na práci architektů a celkovou kvalitu architektury je opravdu významný. Jejich výsledky odrážejí úroveň vystavěného prostředí a celé společnosti. Přehlídky a soutěže jsou pro architekty příležitostí prezentovat své nápady a závěry svého úsilí před odbornou veřejností a získat uznání za svou práci. Soutěž Architekt roku také přispívá k zvyšování standardu profese tím, že podporuje soutěživost a motivuje architekty neustále se zlepšovat. Nejen Architekt roku, ale i další soutěže a ocenění také vzdělávají a kultivují širokou veřejnost.

5. Jak může architekt přispět ke zkvalitnění života společnosti?

Důležité je, aby architekti navrhovali budovy a veřejné prostory s ohledem na udržitelnost a efektivitu. Tím sníží environmentální dopad celé stavby a zlepší kvalitu života obyvatel. Mohou také přicházet s prospěšnými a citlivými nápady, inovativními technologiemi, designem a estetikou. To vše zlepšuje životní podmínky a přináší radost a inspiraci do každodenního života nás všech.

Navrhováním staveb, které respektují kulturní a historické dědictví daného místa a jeho skutečné hodnoty, architekti přispívají k posílení kulturní identity a pozitivnímu vztahu k místu, ve kterém žijeme. Obecně lze říci, že architektura hraje klíčovou roli při vytváření prostředí, podporuje kvalitní život a rozvoj společnosti jako celku.

6. Proč by se měl laik zajímat o architekturu, ať už při stavbě domu nebo zvelebování svého okolí?

Každý z nás může ovlivnit úroveň prostředí, ve kterém žijeme. Při stavbě domu by měl člověk zvažovat vhodnost návrhu stavby pro dané místo. Měl by se zamýšlet nad měřítkem stavby, estetikou, tvary, materiály, provozem, funkčností atd., a to v souladu se svými vlastními potřebami a zároveň požadavky společnosti a respektem k okolnímu prostředí. Důležité je mít na paměti udržitelnost a environmentální dopady při rozhodování o výběru šetrných stavebních materiálů a vhodných technologií a hledat možné energetické úspory.

Účast na projektech kultivujících místa, jako jsou veřejné prostory, dvory, parky, zahrady, ulice, komunitní prostory atd., zas umocní pocit sounáležitosti se svým okolím a posílí dobré vztahy prostřednictvím spolupráce v komunitě. Pomocí sdílení nápadů a podporou místních iniciativ přispívá obyčejný člověk k tvorbě prostředí, v němž bude spokojeně žít.

Laik tak hraje důležitou roli při péči o architekturu a okolní prostředí tím, že vybírá kvalitní a udržitelná řešení, podporuje komunitní iniciativy a aktivně se účastní ochrany kulturního dědictví a veřejného prostoru.

7. Kdo se může do soutěže zapojit a jak se přihlásit?

Nominovat kandidáty, významné i méně známé osobnosti architektury, může na Cenu Architekt roku nominovat kdokoli. Jednotlivce je dokonce možné přihlásit opakovaně. Každý člen poroty je navíc povinen předložit alespoň tři nominace. Pro udělení tohoto ocenění není vyžadována česká státní příslušnost ani formální vzdělání v daném oboru.

Nominace musí být zaslány do 3. 5. 2024 na e-mail: plskova@abf.cz.

Autor článku: Společnost ABF, a.s., foto: Vojtěch Hájek
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977