Článek - Kdy se vyžaduje stavební povolení
Kdy se vyžaduje stavební povolení
Kdy je třeba žádat o stavební povolení:

-  když se jedná o stavbu jejíž zastavěná plocha přesahuje 150 m2

-  když se jedná o stavbu s více než 2 nadzemními podlažími a podkrovím

-  když se jedná o stavbu s více než 1 podzemním podlažím (nebo hloubka je větší než 3m)

-  když stavba mění svůj objem (například nástavbou nebo přístavbou a zároveň zastavěná plocha překročí 150m2)

-  při zateplení stavby (vyžaduje se také statický posudek a projekt požární ochrany)

-  pokud se mění nosné stěny v objektu (vyžaduje se i statický posudek)

-  pokud se mění tvar střechy (jde o zásah do nosných konstrukcí)

-  když chcete zasklít balkon v rámci bytového domu
Kdy postačuje ohlášení stavebnímu úřadu:

-  když se jedná o stavbu pro bydlení s nejvíc 2 nadzemními podlažími a podkrovím a max. 1 podzemním podlažím do hloubky 3m jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 150 m2

-  když upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a zároveň zastavěná plocha nepřekročí 150m2 a výška 2 nadzemní podlaží a podkroví

-  když se jedná o podzemní stavbu a její zastavěná plocha nepřesahuje 150 m2 a hloubku 3 m

-  když měníte nosné stěny v rámci bytového domu

-  když stavíte nový plot o výšce 2 a více metrů, nebo je v dotyku s veřejným prostranstvím

-  když stavíte bazén o ploše větší než 40m2
Kdy není třeba ohlášku ani stavební povolení:

-  když měníte krytinu na střeše

-  když měníte okna a dveře

-  když měníte elektroinstalace v rámci objektu

-  když měníte nenosné stěny (příčky) v rámci rodinného domu

-  když stavíte bazén do plochy 40m2

-  když stavíte plot do výšky 2m a není v dotyku s veřejným prostranstvím

-  když stavíte přípojky o maximální délce 50m (je třeba alespoň územní souhlas)

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. rozlišuje tři druhy staveb (drobné stavby, jednoduché stavby a obecné stavby) a podle tohoto dělení předepisuje typ řízení / povolení (bez ohlášky, ohláška nebo územní řízení a stavební řízení, případně sloučené stavební řízení)
Drobné stavby (stačí územní souhlas) jsou:
-  přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a výšku 5 m

-  podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 25 m2 a hloubku 3 m, například sklepy nebo žumpy

-  přípojky staveb a pozemků na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci o maximální délce 50m

-  bazén do plochy 40m2

-  oplocení do výšky max. 2m když není v dotyku s veřejným prostranstvím
Projekt garáže
Drobné stavby mohou mít pouze doplňkovou funkci pro hlavní stavbu a nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí.
Drobné stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Pro tyto stavby stačí územní souhlas

Na obrázku vlevo uvádíme příklad drobné stavby - garáž z našeho katalogu projektů. Tato garáž má zastavěnou plochu menší než 25m2 a její výška nepřesahuje 5 m, z čehož vyplývá, že pro její stavbu stačí územní souhlas.
Jednoduché stavby (sloučené územní a stavební řízení) jsou:
-  obytné budovy, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 150 m2, mají jmaximálně dvě nadzemní podlaží, mohou mít i jedno podzemní podlaží a podkroví

-  stavby pro individuální rekreaci

-  podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 150 m2 a hloubku 3 m
U jednoduchých staveb je územní i stavební řízení sloučené.
Projekty domů - Projekt rodinného domu O80
Projekty domů - Projekt rodinného domu i105
Projekty domů - Projekt rodinného domu O2-130
Na obrázcích nahoře uvádíme příklady jednoduchých staveb - rodinné domy z našeho katalogu projektů domů. Všechny uvedené rodinné domy mají zastavěnou plochu menší než 150m2, maximálně jedno nadzemní podlaží a podkroví. Při takových stavbách stačí stavebnímu úřadu ohlášení.
Obecné stavby (územní i stavební řízení) jsou:
-  stavby jejíž zastavěná plocha přesahuje 150 m2

-  stavby s více než 2 nadzemními podlažími a podkrovím

-  stavby s více než 1 podzemním podlažím (nebo hloubka je větší než 3m)
Při obecných stavbách třeba žádat o územní rozhodnutí i o stavební povolení zvlášť, čili ve dvou oddělených řízeních. Řízení o stavební povolení může být zahájeno až po pravomocném vydání územního rozhodnutí.
Projekty domů - Projekt rodinného domu L2-145
Projekty rodinných domů - i2-120
Projekty rodinných domů na míru
Na obrázcích nahoře uvádíme příklady obecných staveb - rodinné domy z našeho katalogu projektů domů. Uvedené rodinné domy mají minimálně dvě nadzemní podlaží, v případě řadových domů na obrázku vpravo, i zastavěná plocha přesahuje 150m2. Při takových stavbách je třeba žádat o územní rozhodnutí i stavební povolení.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977