Článek - Kdy se vyžaduje stavební povolení
Kdy se vyžaduje stavební povolení
Povolování staveb v ČR se v zásadě skládá ze dvou fází, v první se stavba umístí (formou územního rozhodnutí nebo při menších stavbách formou územního souhlasu), v druhé fázi se povolí samotná výstavba (formou stavebního povolení nebo při menších stavbách formou ohlášení stavby). Kromě toho existuje kategorie drobných staveb, pro které se nevyžaduje ani umístění stavby ani povolení.

Po aktualizaci stavebního zákona v roce 2018 se mnoho staveb povoluje v tzv. společném povolení, kdy se sloučí do jednoho řízení územní rozhodnutí i stavební povolení. Společné povolení se využívá v dnešní době téměř pro všechny rodinné domy (v takovém případě nahrazuje územní rozhodnutí + ohlášení stavby RD). Výhodou je, že stavebník ušetří peníze na poplatcích a čas strávený vyřizováním na úřadech.
Kdy je třeba žádat o stavební povolení:

-  když se jedná o stavbu s více než 2 nadzemními podlažími a podkrovím

-  když se jedná o stavbu s více než 1 podzemním podlažím (nebo hloubka je větší než 3m)

-  když stavba zvětší svůj objem (například nástavbou nebo přístavbou)

-  při zateplení stavby (vyžaduje se také statický posudek a projekt požární ochrany)

-  pokud se mění nosné stěny v objektu (vyžaduje se i statický posudek)

-  pokud se mění tvar střechy (jde o zásah do nosných konstrukcí)
Kdy postačuje ohlášení stavebnímu úřadu:

-  když se jedná o stavbu pro bydlení s nejvíc 2 nadzemními podlažími a podkrovím a max. 1 podzemním podlažím do hloubky 3m

-  když upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a zároveň výška stavba bude mít max. 2 nadzemní podlaží a podkroví

-  když se jedná o podzemní stavbu a její zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubku 3 m

-  když měníte nosné stěny v rámci bytového domu

-  když stavíte nový plot o výšce 2 a více metrů, nebo je v dotyku s veřejným prostranstvím

-  když stavíte bazén o ploše větší než 40m2
Kdy není třeba ohlášku ani stavební povolení:

-  když měníte krytinu na střeše

-  když měníte okna a dveře

-  když měníte elektroinstalace v rámci objektu

-  když měníte nenosné stěny (příčky) v rámci rodinného domu

-  když stavíte bazén do plochy 40m2

-  když stavíte plot do výšky 2m a není v dotyku s veřejným prostranstvím

- když stavíte stavbu do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, je podsklepená nejvýše do hloubky 3 m a je na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci a je umisťována
v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2m + navrhovaná stavba musí být v souladu s platním územným plánem
Projekt garáže
Stavby splňující výše uvedené požadavky nevyžadují územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení.

Na obrázku nahoru uvádíme příklad stavby - garáže z našeho katalogu projektů. Tato garáž má zastavěnou plochu menší než 25m2 a její výška nepřesahuje 5 m, z čehož vyplývá, že ji můžete zrealizovat za výše uvedených podmínek bez řešení úředních záležitostí
Jednoduché stavby (postačí ohlášení stavby po vydáni územního rozhodnutí)
U jednoduchých staveb je územní i stavební řízení možné sloučit formou společného povolení.
Jednoduché stavby jsou:

-  obytné budovy, které mají jmaximálně dvě nadzemní podlaží, mohou mít i jedno podzemní podlaží a podkroví

-  stavby pro individuální rekreaci

-  podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubku 3 m
Projekty domů - Projekt rodinného domu O80
Projekty domů - Projekt rodinného domu i110
Projekty domů - Projekt rodinného domu O120
Projekty domů - Projekt rodinného domu L2-145
Projekty rodinných domů - i2-120
Projekty rodinných domů na míru
Na obrázcích nahoře uvádíme příklady jednoduchých staveb - rodinné domy z našeho katalogu projektů domů.
Všechny uvedené rodinné domy slouží k bydlení a mají maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977