Článek - Kolik Vás bude stát vytápění domu?
Kolik Vás bude stát vytápění domu?
Náklady na vytápění tvoří významnou část provozních nákladů rodinných domů. Z hlediska výběru projektu rodinných domů je proto důležité zohlednit i tuto skutečnost, abyste pak po první topné sezóně nebyli nepříjemně překvapeni. Pro laika je téměř nemožné správně určit potřebu tepla na vytápění rodinných domů, ale dodržením jednoduchých zásad lze na potřebě i spotřebě tepla na vytápění hodně ovlivnit.

Bungalov versus patrový dům

Vy, jako investor, můžete nejvíce ovlivnit náklady na vytápění výběrem vhodného tvaru a podlažnosti rodinného domu. Dvoupodlažní rodinný dům je jednoznačně energeticky výhodnější než jednopodlažní bungalov. Stejně tvar rodinného domu ovlivňuje jeho energetickou náročnost. Princip je jednoduchý, čím méně ochlazovaných ploch, tím méně ztrát. Nejvýznamnější tepelné ztráty jsou přes střechu (teplý vzduch stoupá směrem vzhůru), dále obvodové stěny, okna a dveře a nakonec přes podlahu rodinného domu. Z toho vyplývá, že jednopodlažní rodinný dům o stejné výměře jako dvoupodlažní rodinný dům, musí mít vyšší ztráty na vytápění z důvodu, že má dvojnásobnou plochu střechy i podlahy. Nemluvě o investičních nákladech na konstrukci střechy a podlahy, jejichž výstavba 1m2 stojí více než stěny. Výhodou bungalovu je na druhé straně jeho bezbariérovost, což může být v některých případech rozhodující.
Schéma úniku tepla přes konstrukce
Jednoduchý tvar domu

Další důležitou zásadou je co nejjednodušší tvar bez zbytečných zalomení a odskoků fasády a střechy. Tento požadavek je částečně v rozporu se zajímavým architektonickým řešením fasády, ale neznamená to automaticky nudnou a ošklivou fasádu. Šikovný architekt umí navrhnout pěkné fasády i pro pasivní domy, které jsou obecně v tomto smyslu nejtvrdším oříškem.

Orientace rodiného domu

Důležitým faktorem, který víte, jak budoucí investoři a stavebníci ovlivnit, je orientace rodinného domu na pozemku, respektive v dřívější fázi i výběr samotného pozemku, který má významný vliv na energetickou náročnost budoucí stavby. U pasivních domů je to kriticky důležité. Orientace pozemku, svažitost, poloha přístupové cesty a bezprostřední okolí, to vše jsou faktory, které v konečném důsledku vliv na výslednou potřebu tepla na vytápění. Výběr z projektů rodinných domů je velký, proto pokud chcete zlepšit jeho energetickou bilanci, vyberte si takový, který má velké prosklené plochy na fasádě, které budete mít na svém pozemku orientované na jih. Výhodu mají individuální navrhované projekty domů, kde všechny tyto faktory dokáže chytrý a zkušený architekt přetavit do reality.

Tepelné izolace

V celkové bilanci potřeby tepla na vytápění kromě výše zmíněných faktorů hrají nejdůležitější roli dostatečně silné a z hlediska tepelných mostů dobře vyřešené tepelné zaizolování domu. Kvalita a tloušťka tepelné izolace, kromě minimálních hodnot požadovaných technickými normami, závisí na návrhu architekta - projektanta na základě Vašich požadavků na energetickou náročnost domu. Samozřejmou součástí obvodových stěn musí být okna a dveře s výplní z izolačních trojskel a tomu odpovídajících rámů. Bez nich se není možné přiblížit k úrovni nízkoenergetických domů (potřeba tepla na vytápění <50 kWh / m2.rok).

Cena za vytápéní

Ze zkušeností je třeba říci, že z pohledu vlastníků domů ani není tak důležitá potřeba tepla jako celková cena, kterou bude třeba za vytápění zaplatit. Výslednou cenu samozřejmě ovlivňuje nastavení vnitřní teploty a způsob větrání lidí v domě, tak délka topné sezóny a venkovní teploty během ní. Pokud tyto faktory zanedbáme a budeme uvažovat normovou zimu a normové chování lidí (podmínky dle ČSN 73 0540), tak výpočet spotřeby tepla na vytápění bude násobkem vytápěné plochy domu (pozor, počítá se i plocha obvodových a vnitřních stěn - nezaměňovat s užitnou plochou) a potřeby tepla na vytápění v kWh / m2.rok. Takto dostanete celkovou hodnotu tepla v kWh.

Podle toho zda topíte na plyn nebo elektřinu si třeba prohlédnout na stránkách vašeho dodavatele energie v příslušné tarifu kolik Vás stojí v korunách jedna kWh. Znásobením počtu spotřeby energie (tepla) v kWh s jednotkovou cenou od dodavatele zjistíte výslednou cenu, kterou zaplatíte za topení ve Vašem domě. Jednotkovou cenu energie od dodavatele nezapomeňte spočítat z hodnoty za distribuci a za dodavatele (např. RWE a ČEZ). Na obrázku níže je příklad tří rodinných domů s různou potřebou tepla na vytápění a výslednou cenou za vytápění plynem.
Příklad výpočtu nákladů na vytápění
Vaši peněženku výrazně ovlivníte i svým uživatelským chováním, způsobem větrání a nastavením topné teploty vzduchu na termostatu během topné sezóny. Empiricky je prokázáno, že při vytápění o každý 1 ° C navíc oproti výpočetním 20 ° C zvyšujete spotřebu na vytápění o cca. 7%. Během topné sezóny je proto důležité větrat nárazově 2-3krát denně, pokud je to možné příčně a hlavně s okny otevřenými dokořán. Větrání se sklopeným oknem je naprosto neefektivní z hlediska účinného vyvětrání vzduchu v místnosti, ale velmi účinné co se týče tepelných ztrát a lokálního podchlazení stěn, takže během topné sezóny raději zapomeňte na sklopené okna.

V rámci tvorby projektové dokumentace Vám umíme zpracovat podrobné energetické hodnocení potřeby tepla na vytápění domu, kde pak víme spolu měnit parametry jednotlivých stěn, oken a dveří, střech, podlah a jiných parametrů na dosažení co nejlepšího možného výsledného efektu.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977