Článek - Na co si dát pozor před koupí pozemku
Na co si dát pozor před koupí pozemku
Při koupi pozemku je třeba dát si pozor na několik věcí které nemusí být na první pohled patrné. Většinu z těchto "skrytých" nástrah popisujeme v následujícím textu, přičemž Vám přinášíme i rady kde a jak zjistit potřebné informace.

Omezení vyplývající z vlastnických vztahů

Plomba v katastru, tíha na přechod sousedy, nevypořádané vlastnické vztahy, probíhající dědické řízení, neznámí vlastníci a neznámí vlastníci parcel pod přístupovými cestami, to vše mohou být později těžko řešitelné problémy.

Opatření: Prověřte si všechny parcely, které se vás mohou týkat na katastrálním portálu (parcela kterou máte zájem koupit, sousední parcely, parcely pod přístupovými cestami, případně jiné). Zde si můžete v jednotlivých listech vlastnictví ověřit majitelů, tíhy, zástavní práva, plomby a probíhající řízení. Je třeba však pamatovat na to, že údaje katastru se aktualizují jen zhruba jednou týdně.

Omezení vyplývající z územního plánu (obce nebo zóny)

Pokud je pro území ve kterém plánujete koupit pozemek zpracován územní plán (obce nebo zóny), mohou z něj vyplývat některé omezení pro budoucí stavbu. Nejběžněji se jedná se například o maximálně dovolený počet podlaží, maximální zastavěnou plochu, minimální plochu zeleně a podmínky odstupů od ulice a sousedních parcel.

Pokud kupujete pozemek, který je ještě na katastru evidován jako orná půda, a je v nezastavěném území, je důležité aby byl alespoň v územním plánu obce určený k výstavbě RD, jinak takový pozemek nelze považovat za stavební. V takovém případě je však třeba připravit na to, že před výstavbou bude třeba zajistit podrobnější územně plánovací dokumentaci (urbanistickou studii nebo územní plán zóny). Takový proces obvykle představuje jeden až dva roky zdržení.

Opatření: Tyto informace se nacházejí v územním plánem dané obce, který je přístupný na příslušném stavebním úřadě. Zde by Vám měli také umět odpovědět i na další ostatní otázky týkající se omezení vyplývajících z územního plánu obce. Územní plán obce obvykle najdete i internetové stránce příslušné obce, bohužel pro laika bývá obvykle těžké se v něm orientovat.

Omezení vyplývající z ochranných pásem sítí

Před koupí pozemku si třeba ověřit i to, zda přes danou parcelu nevedou nějaké na první pohled neviditelné sítě, které by mohly omezovat případně znemožňovat budoucí výstavbu (jedná se například o podzemní plynovod, elektroinstalace, vodovod, kanalizaci, závlahové potrubí nebo jiné). Od těchto "skrytých" podzemních sítí třeba totiž při výstavbě dodržet jistou odstupovou vzdálenost, tzv. ochranné pásmo, ve kterém se nesmí nic stavět ani sázet stromy nebo keře. Tato odstupová vzdálenost závisí na několika faktorech a pohybuje se od několika metrů až po několik desítek metrů, což už může zcela znemožnit výstavbu na dané parcele. Rovněž omezujícím je i fakt, že správci sítě třeba obvykle umožnit vstup na pozemek za účelem údržby dané sítě.

Opatření: Na příslušném stavebním úřadě by Vám měli umět odpovědět na otázku ohledně vedení inženýrských sítí v jejich katastru, pokud by však vznikly určité nejasnosti, nebo nevěděli odpověď je třeba obrátit se na správce sítí, to znamená jít do příslušné vodárenské společnosti, elektráren, plynáren, případně dalších správců sítí. Tyto organizace mají obvykle zákaznické středisko, kde vyřizují požadavky ohledně trasování jejich sítí. Pokud jim řeknete číslo parcely a katastrální území kde se Vaše parcela nachází měli by Vám vědět poskytnout potřebné informace.

Omezení vyplývající z nedostatečné kapacity stávajících sítí

Před koupí pozemku si třeba také ověřit, zda bude možné napojit budoucí stavbu na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrické vedení, plynovod, případně další sítě.

Opatření: Tyto informace Vám poskytnou příslušný správci sítí. V případě nemožnosti napojení na některou ze sítí, to však nemusí znamenat nutně větší problém. Například v mnoha oblastech je možné dočasně nahradit neexistující připojení na veřejnou kanalizaci žumpou, vodovod studnou a plyn teoreticky není nezbytný pokud máte topení řešeno elektrickým kotlem.

Omezení vyplývající z ochranných pásem staveb

Před koupí pozemku si třeba také ověřit, zda nespadá do nějakých ochranných pásem jiných staveb. Například se může jednat o ochranné pásmo vodárenského zdroje, kde je zakázáno zřizovat žumpy. Dále se může jednat o ochranná pásma silnic, železničních tratí, letiště, pohřebiště, případně dalších staveb. V takových ochranných pásmech může být nová výstavba výrazně omezena případně do určité vzdálenosti od stavby nepřípustná.

Opatření: Tyto informace i se zakreslenými ochrannými pásmy se nacházejí v územním plánem dané obce, který je přístupný obvykle na příslušném stavebním úřadě. Zde by Vám měli také umět odpovědět i na další otázky týkající se omezení vyplývajících z územního plánu obce.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977