Článek - Projekty domů: jak se v nich vyznat?
Projekty domů: jak se v nich vyznat?
V tomto článku se dozvíte více o tom, jak se vyznat v běžných projektech rodinných domů a co znamenají jednotlivé značky a symboly v stavebních výkresech.

Projekt domu  je v podstatě návodem na stavbu rodinného domu, proto pokud se v něm budete vyznat, dokážete si celý dům nejen lépe představit, ale bude pro Vás i jednodušší si odkontrolovat jeho výstavbu.

Obecné zásady
Měřítko ve výkresech
Každý výkres je nakreslen v určité měřítku, při stavebních výkresech je to obvykle měřítko 1:50, což znamená, že 1cm na výkrese představuje 50cm ve skutečnosti.

Konstrukce, přes které prochází pohled (jinak řečeno nimi řežeme) jsou vykresleny silnou čarou. Ostatní konstrukce jsou vykresleny tenkou čarou. Například v půdorysu (což je vodorovný řez domem) vykreslujeme stěny silnou čarou, protože jimi prochází pohled (řežeme nimi).
Příklad kóty ve stavebním výkresu
Kromě toho jsou všechny konstrukce ve výkresech zakótované, což znamená, že mají označenou svou délku číslem nad čarou, která vymezuje rozměr této konstrukce. Rozměry bývají uváděny v milimetrech. Příklad běžné stavební kóty, která označuje délku stěny je na obrázku nahoře.
Příklad stavebního výkresu
Na obrázku nahoře je zobrazen typický výkres půdorysu rodinného domu. Jak vidíme v levé části výkresu je podrobně rozkreslen půdorys, vpravo nahoře najdeme legendu materiálů, což je v podstatě seznam použitých materiálů graficky rozlišených podle typu šrafy. Pod legendou materiálů je tabulka místností, která obsahuje název místnosti, její plochu, druh podlahy, povrchovou úpravu stěn a stropu.

V následujícím textu se zaměříme na různé části uvedeného půdorysu, abyste se rychle zorientovali v těch nejpodstatnějších věcech.

Okna ve výkresu
Značení okna ve stavebních výkresech
Okna jsou v půdorysu značeny dvěma rovnoběžnými čarami, které symbolizují okenní rám a dvěma čarami mírně vysunutými ze stěny, které představují parapet okna při pohledu shora. Čerchované čáry s diagonální čárou symbolizují překlad nad okenním otvorem. Překlady jsou vodorovné konstrukce, které přenášejí váhu zdiva nad otvorem na okolní stěny (například nad oknem, dveřmi a podobně).
Překlad nad oknem
Okno i překlad nad oknem mají každý svůj kroužek s označením, podle kterého si je umíme vyhledat ve výkazu oken nebo výkazu překladů. Výkaz oken vypadá obvykle jako na obrázku dole.
Výkaz oken
Ve výkazu oken najdeme podrobnější informace, jak celkový počet oken z daného typu, jejich materiál, údaje o rámu, zasklení, otváravosti a podobně. Na základě takového výkazu si pak víte lehce objednat okna do celého domu.

Dveře ve výkresu
Označení dveří ve stavebních výkresech
Dveře jsou ve výkresu značeny jako čárka (dveřní křídlo) s obloukem (dráha otevírání), stěna je samozřejmě v místě dveří přerušena a vidíme jen dvě bodkočiarkované čáry s diagonální čárou, které symbolizují překlad nad dveřním otvorem.

Dveře i překlad nad dveřmi mají každý svůj kroužek s označením, podle kterého si je umíme vyhledat ve výkazu dveří nebo výkazu překladů. Výkaz dveří vypadá obvykle jako na obrázku dole.
Výkaz dveří
Ve výkazu dveří najdeme podrobnější informace, jak celkový počet dveří z daného typu, jejich materiál, údaje o zárubni a podobně. Na základě takového výkazu si umíte snadno objednat dveře do celého domu.

Stěny ve výkresu
Označení stěn ve stavebních výkresech
Na výše uvedeném příkladu je zobrazena část obvodové stěny - nároží v půdorysu. Vidíme, že různé materiály mají různé šrafy, například tepelná izolace stěny se zvykne vykreslovat jako vlnovka. Z vnější strany je vidět svod dešťové vody a okapový chodník (obvykle štěrkem vysypaná plocha o šířce 40-50cm, jejímž úkolem je ochrana základů stavby před podmývaním). Rovněž můžeme vidět čerchovanou čarou zakreslen obrys střechy nad domem (její přesah).

Stěny se ve výkresech označují kroužkem s číslem, podle kterého si je umíme vyhledat ve výkazu stěn.
Výkaz stěn
Ve výkazu stěn najdeme podrobnější informace o stěnách, jsou zde přesně vyspecifikované materiálové skladby a tloušťky jednotlivých stěn. Na základě takového výkazu se pak na stavbě snadněji staví.

Závěr

Mnohé stavební výkresy vypadají na první pohled poměrně nepřehledně a složitě, zejména tehdy, pokud se v nich nachází mnoho kót a popisů konstrukcí, což je činí méně přehlednými. No nenechte se odradit, ve skutečnosti orientace ve stavebních výkresech nebývá velmi složitá a po pár minutách byste měli získat základní přehled. Po přečtení informací v tomto článku by to mělo být pro Vás ještě snazší.

Pokud ještě nemáte projekt k Vašemu vysněnému domu, podívejte se na naši nabídku katalogových rodinných domů nebo si nechte od nás navrhnout dům na míru.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977