Článek - Stavební dozor
Stavební dozor
Stavební dozor má být v první řadě nezávislý odborník, který není propojen s realizační firmou, která zhotovuje stavbu. Jeho hlavním úkolem je chránit investora vůči realizační firmě z pohledu navyšování cen, kvality provedených prací a materiálů.

Kdy je stavební dozor nezbytný

Podle zákona je při stavbách rodinných domů stavební dozor nezbytný pouze v případě, že stavbu provádíte svépomocí. Pokud máte generálního dodavatele stavby, což znamená, že jste uzavřeli smlouvu o dílo s realizační firmou, stavební dozor není podle zákona povinen. Představa takto ušetřených peněz mnoha lidí zláká. Faktem je, že v naprosté většině případů investor prodělá. Mnohdy na první pohled neviditelným způsobem, když Vás firma přesvědčí o nutnosti provést nějaké práce navíc, nebo použije levnější než rozpočtované materiály, případně tvrdí, že ve skutečnosti byl realizován větší rozsah prací než v projektu a Vy to nevíte zkontrolovat. Nemluvě o kvalitě prací, která přirozeně klesá s nedostatečnou kontrolou. Každá realizační firma má jistý rozsah kvality, který je schopna provést a záleží na tom, zda z ní dostanete průměrnou, maximální nebo minimální kvalitu odvedených prací.

Pokud provádíte stavbu svépomocí, je vhodné najít si stavební dozor, který Vám kromě razítka za pár tisíc korun umí opravdu při výstavbě poradit. Cena za tento dohled se může několikanásobně vrátit díky optimalizovaným technologickým postupům a kontrole prací a materiálů na stavbě.

Povinnosti stavebního dozoru

V první řadě se musí seznámit s projektovou dokumentací, nastudovat si ji a případně navrhnout změny technologických postupů a materiálů. Mezi jeho další povinnosti patří:

- Účastnit se na předávání staveniště zhotoviteli
- Organizovat kontrolní dny
- Kontrolovat dodržování prací s projektovou dokumentací
- Kontrolovat dodržování prací s podmínkami stanovených stavebním povolením
- Informovat investora o nedostatcích zjištěných na stavbě
- Řešit reklamace se zhotovitelem, tlačit na jejich promptní odstranění
- Vést záznam ve stavebním deníku
- Odsouhlasit případné změny oproti projektu
- Kontrolovat zhotovování pravidelného záznamu ve stavebním deníku zhotovitelem
- Pořizovat fotodokumentaci během výstavby
- Zkontrolovat jednotlivé části stavby před jejich zakrytím vrstvou lepidla, omítky atd.
- Kontrolovat časový postup prací oproti harmonogramu výstavby
- Kontrolovat faktury oproti skutečně realizované rozsahu prací a použitých materiálů
- Zúčastnit se předání stavby a kolaudačního řízení

Cena za stavební dozor

Cena je velmi závislá na dohodnutém rozsahu prací. V praxi se běžně stává, že zejména u rodinných domů stavební dozor orazítkuje investorovi papír na stavební úřad a následně se tito setkají až při kolaudaci objektu. Cena za tento dohled se pohybuje někde kolem 8 000 až 10 000 Kč. Je třeba si však uvědomit, že takto vynaložené peníze jsou vyhozeny do vzduchu, přičemž za ně nedostáváte žádnou přidanou hodnotu, pouze formální splníte náležitosti zákona.

U rodinných domů by kvalitní stavební dozor měl stát cca 2% ceny realizace. Konečná cena je závislá zejména na dohodě, ceníkové ceny nejsou podstatné. Důležité je stanovit si předem rozsah prací, aby se nestalo, že draze zaplatíte i tak pouze formální stavební dozor. Reference nebo osobní zkušenost známého Vám řeknou více o jeho přístupu k Vaší budoucí stavbě a umožní Vám udělat lépe rozhodnutí, které pak nebudete litovat. Nezapomeňte, že vynaložené peníze se Vám při kvalitním dozoru vrátí v průměru i několikanásobně.
Mohlo by Vás také zajímat
Rádi byste se dozvěděli více informací? Napište nám na Facebooku nebo nám pošlete email na adresu uvedenou níže, případně nám zavolejte na uvedené telefonní číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.cz, tel.:  +420 607 699 977